Privacy policy

BGP Edelmetaal behoudt zich alle rechten voor.

Alle informatie zoals opgenomen op onze website, is zorgvuldig samengesteld door BGP Edelmetaal BV (een besloten vennootschap naar Nederlands recht), statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, hierna te noemen: “BGP Edelmetaal”.

Copyright
Alle rechten en alle informatie op deze website behoren toe aan BGP Edelmetaal of aan BGP Edelmetaal gelieerde toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BGP Edelmetaal is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk of om deze te vertonen in een breed publiek waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat BGP Edelmetaal dit vooraf had moeten of willen weten.

Informatie
BGP Edelmetaal wijst u en alle andere bezoekers van deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. BGP Edelmetaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid om toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van BGP Edelmetaal, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van BGP Edelmetaal is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken in enige vorm.

Aansprakelijkheid
BGP Edelmetaal betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de informatie, maar garandeert niet dat de informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt BGP Edelmetaal enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de informatie, behoudens opzet of grove schuld van BGP Edelmetaal.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit privacybeleid of wilt u gebruik maken van vertoning van bgpedelmetaal.nl in enige vorm, neemt u dan contact met ons op via info@bgpedelmetaal.nl.