Inkoop goud niet geheel zonder risico

Het inkopen van oud goud en gebruikte sieraden is niet zonder risico. Aan u te koop aangeboden gebruikte juwelen en munten kunnen immers van diefstal afkomstig zijn. De politie kan dergelijke zaken in beslag nemen en de bestolene kan zijn eigendom eindeloos terugvorderen.

Wij van Beste Goudprijs.nl worden zeer regelmatig en uitvoerig gecontroleerd. Misschien komt dat doordat we in een stad zitten waar de politie er bovenop zit, maar aannemelijker is ons grote volume. Het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) bepaalt dat iemand die een voorwerp verliest door diefstal, dit kan terugvorderen. De eigenaar die zijn bezit door diefstal heeft verloren, kan dit gedurende drie jaar na de diefstal als zijn eigendom terugvorderen. (‘revindicatie’). Na verloop van deze 3-jaars termijn is de juwelier of goudsmid met terugwerkende kracht eigenaar geworden en kan het dus niet meer gerecidiveerd worden.

Op grond van het Wetboek van Strafrecht bent u als juwelier of goudsmid strafbaar als u, kort gezegd, gebruikte goederen verwerft zonder daarbij de geldende regels ter bestrijding van heling in acht te nemen. Deze regelgeving is onder meer neergelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (‘APV’) van gemeente waar u gevestigd bent. Heeft u meerdere filialen, check dan de geldende APV.

De APV kan verplichtingen bevatten over het aanhouden van een verkoopregister, een meldingsplicht ten aanzien van bepaalde feiten en een verbod van doorverkoop gedurende een bepaalde periode (meestal de eerste drie dagen na aankoop).

Wordt u binnen drie jaar na verkrijging gevraagd wie het goed aan u heeft verkocht, dan moet u de gegevens die nodig zijn om deze persoon terug te vinden kunnen verschaffen.

U doet er goed aan om de regelgeving ter bestrijding van heling goed na te leven, zodat u een beroep kan doen op uw goede trouw. Op die manier voorkomt u dat de oorspronkelijk rechthebbende u aanspreekt op grond van een onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking.

Juweliers en goudsmeden die zijn aangesloten bij de NJU, respectievelijk de VGZ, kunnen met hun juridische vragen contact opnemen met hun beroepsvereniging.

Share this postGeef een reactie